تـلفکس : ۱۳ ۲۰ ۶۳ ۳۶ ۰۰۹۸۲۶مدیریت : ۵۸۲ ۶۶ ۱۴ ۰۰۹۸۹۱۲ (رومینا)مسئول فروش : ۵۸۲ ۶۶ ۱۴ ۰۰۹۸۹۱۱شماره تلگرام : ۰۰۹۸۹۳۹۱۴۶۶۵۸۲ persianplasticcoemailpersianplasticcotelegram

بلاگ ما

ما را در دیگر شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

حال حاضر و آینده پلاستیک

صنعت بسته بندی عظیم ترین بازار بزرگ برای پلاستیک ها به شمار می رود، امروزه کلیه مواد تازه و یخ زده را با مواد پلاستیکی بسته بندی می کنند.

ادامه مطلب

تاریخچه مواد پلاستیکی

پلاستیک های اولیه عبارت بودند از روده حیوانات وشلاک، روده نیز ماده ای است شبیه لاستیک، اولین بار از آن در روکش کاری سیم ها بهره گرفته شد که در مورد کابلهای اقیانوسی و نیز سیم های تلگراف اولیه کاربردش را نشان داد.

ادامه مطلب

تاریخچه شکل گیری قالبگیری بادی


فرآیند قالبگیری بادی به صورت مدرن در سال 1930 به بازار معرفی شد. اولین ایده ها توسط شرکت plax برای ساخت یک دستگاه اتوماتیک بر اساس روش شیهش گری بنا شد.

ادامه مطلب

ساخت قالب بادی

حال حاضر و آینده پلاستیک

صنعت بسته بندی عظیم ترین بازار بزرگ برای پلاستیک ها به شمار می رود، امروزه کلیه مواد تازه و...

ادامه مطلب

ظروف پلاستیکی پلاستیک

تاریخچه مواد پلاستیکی

پلاستیک های اولیه عبارت بودند از روده حیوانات وشلاک، روده نیز ماده ای است شبیه لاستیک، اولین...

ادامه مطلب

ظروف صنعتی و خانگی

تاریخچه شکل گیری قالبگیری بادی

فرآیند قالبگیری بادی به صورت مدرن در سال 1930 به بازار معرفی شد. اولین ایده ها توسط شرکت plax...

ادامه مطلب