تـلفکس : ۱۳ ۲۰ ۶۳ ۳۶ ۰۰۹۸۲۶مدیریت : ۵۸۲ ۶۶ ۱۴ ۰۰۹۸۹۱۲ (رومینا)مسئول فروش : ۵۸۲ ۶۶ ۱۴ ۰۰۹۸۹۱۱شماره تلگرام : ۰۰۹۸۹۳۹۱۴۶۶۵۸۲ persianplasticcoemailpersianplasticcotelegram

مقام:
بخش روابط عمومی
آدرس:
ایران، البرز، فردیس، بلوار مپنا، شهرک صنعتی نور، نبش خیابان نور چهارم غربی، پرشین پلاستیک
تلفن:
13 20 63 36 9826+
موبایل:
582 66 14 98912+
ارسال ایمیل
اختیاری